Görme Engelliler

Bahri Hacıahmetoğlu İlkokulu Hizmet Standartları Cetveli

BAHRİ HACIAHMETOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Ek-2)

 

BAHRİ HACIAHMETOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul
İlköğretim Okulları

T.C. Kimlik numarası

1 GÜN

2

Nakil ve Geçişler
İlköğretim Okulları

1.TC Kimlik numarası
2.Veli Dilekçesi
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için  durumlarını gösteren belge

4 SAAT

3

Kayıt Kabul
İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt

1. TC Kimlik numarası
2. Denklik Belgesi

1 GÜN

4

Öğrenci Belgesi
İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 SAAT

5

Öğrenim Durum Belgesi
İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 SAAT

6

Öğrenim Belgesi
İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 SAAT

7

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi

1- Velinin TC Kimlik Numarası
2- Dilekçe
3- Öğrenci Belgesi

3 GÜN

8

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar
İlköğretim Okulları (PYBS)

1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

4 SAAT

9

 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler 

Dilekçe

1 GÜN

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler

1. Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.

1 GÜN

11

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi

1- Sözlü başvuru veya vekaletname
2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

30 DAKİKA

12

İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma

Veli Dilekçesi

5 DAKİKA

13

İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme

1-Veli dilekçesi
2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde,  1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri                             

1 HAFTA

14

İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

5 GÜN

15

Kayıt Kabul
İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik belgesi
2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık  oturum belgesi

30 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri: Okul Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İsim: MÜRSEL KILIÇ

İsim: YUSUF ZİYA YILDIRIM

Unvan: Okul Müdürü

Unvan: İlçe Milli Eğitim  Müdürü

Adres: Hacı Recep Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. NO:4 Ayaş/ANKARA

Adres: Ömeroğlu Mah. Süzen 4. Cad. No:8 Ayaş/ANKARA

Tel: 3127121036

Tel: 3127121036

Faks: 7121216

Faks:7122125

e-posta: bahriilkoo@gmail.com

e-posta:ayas06@meb.gov.tr